Polska

Siedziba firmy
Energy Investors Sp. z o.o.
Al. Szucha 8/IV p.
00-582 Warszawa
E-mail: sekretariat@energyinvestors.pl


Oddział Brzeg - adres korespondencyjny
ul. Grobli 13
49-300 Brzeg
Tel.: 77 40 45 360
Fax: 77 40 45 361
E-mail: sekretariat@energyinvestors.pl


Dane rejestrowe
Energy Investors Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000108288
Regon: 231064194
NIP: 611-24-01-144
Kapitał zakładowy: 200 000 zł, kapitał wpłacony w całości

BRE Bank S.A. 34 1140 1010 0000 5852 6400 1008
Polska
Oddział Ukraina
>> Energy Investors Group S.A. <<
© 2010-2016 Energy Investors Sp. z o.o. Mapa serwisu
Aktualizacja strony: 01.01.2016