Polska

Siedziba firmy
Energy Investors Group S.A.
Al. Szucha 8/IV p.
00-582 Warszawa
E-mail: sekretariat@energyinvestors.pl


Oddział Brzeg - adres korespondencyjny
ul. Grobli 13
49-300 Brzeg
Tel.: 77 40 45 360
Fax: 77 40 45 361
E-mail: sekretariat@energyinvestors.pl


Dane rejestrowe
Energy Investors Group S.A.
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000386698
Regon: 160400630
NIP: 747-188-43-09
Kapitał zakładowy: 237 000 zł, kapitał wpłacony w całości

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 60 1030 1508 0000 0008 1725 9006
Polska
Oddział Ukraina
>> Energy Investors Sp. z o.o. <<
© 2010-2016 Energy Investors Group S.A. Mapa serwisu
Aktualizacja strony: 01.01.2016